LogoLogoLogo

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gonito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem

 

„Gonito – udział w międzynarodowych targach sprzedaży elektronicznej odbywających się w Europie w roku 2019”

 

Celem projektu jest poszerzenie rynku zbytu o zachodnich sprzedawców elektronicznych oraz wzrost rozpoznawalności Gonito Sp. z o. o.

 

Całkowita wartość projektu – 69 364,87 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich – 34 682,43 PLN