LogoLogoLogo

Kontrola zagranicznych sprzedawców używających polskich magazynów FBA

Zagraniczni sprzedawcy Amazon przechowujący towary w Polsce muszą być ostrożni: polskie organy podatkowe wszczynają postępowania karnoskarbowe w związku z brakiem danych.

Polskie organy podatkowe zaczynają nakładać drakońskie grzywny na sprzedawców Amazon, którzy nie złożyli dodatkowego, wymaganego przez prawo zeznania podatkowego. Dotknięci są zarówno sprzedawcy Amazon FBA, którzy przechowują w Polsce towar ze względu na koszty, jak i uczestnicy sieci Pan-EU. Sprzedawcy, którzy już są w trakcie składania deklaracji VAT w Polsce, mogą błędnie czuć się bezpieczni.

Przechowywanie towarów w Polsce prowadzi do powstania odpowiedzialności VAT w Polsce, nawet jeśli towary są wysyłane w imieniu niemieckiego sprzedawcy tylko do Niemiec

Polska wymaga odrębnej deklaracji podatkowej w formacie XML. Oprócz podatku VAT, zagraniczne firmy zarejestrowane do VAT zobowiązane są co miesiąc przesyłać JPK.

Sprzedawcy, którzy nie dostarczyli jeszcze tych danych podatkowych do Polski w bieżącym roku, powinni to zrobić w trybie pilnym.