LogoLogo

Kurser

Steg ett

Steg ett

Det första steget är träning för att bekanta sig med grunderna för att göra affärer på Amazon. Under utbildningen har vi göra en fullständig granskning av den löpande verksamheten, utvärdera potentialen för att sälja på Amazon, vi ger rekommendationer om hur man öppnar ett konto på Amazon på ett korrekt och professionellt sätt .

 

Utbildning Det första steget är att vid start av verksamhet på plattformen som behöver omfattande stöd i hanteringen av försäljning, logistik, integration och administrativa och juridiska aspekter som gäller på Amazon. Utbildningsområde.

Första steget:

 

Bolagsrevision:

 • Verifiering av bolagets nuvarande verksamhet
 • Verifiering av bolaget för verksamhet på Amazon
 • Verifiering av möjligheten att starta verksamhet på Amazon

Kontroll av produkter:

 • Verifiering av produktsortiment och försäljningsmodell
 • Verifiering av försäljningsmöjligheter och begränsningar
 • Verifiering av möjligheten att sälja produkter på Amazon

Marknadsgranskning:

 • Verifiering av produktkategorier och prisgränser
 • Kontroll av direkt och indirekt konkurrens
 • Verifiering av utvalda marknader när det gäller försäljning

Logistik och integrationsrevision:

 • Verifiering av befintliga logistiknät
 • Kontroll av lagringskapaciteten
 • Verifiering av möjligheterna att integrera med Amazon