LogoLogoLogo

Steg ett

Det första steget är träning för att bekanta sig med grunderna för att göra affärer på Amazon. Under utbildningen har vi göra en fullständig granskning av den löpande verksamheten, utvärdera potentialen för att sälja på Amazon, vi ger rekommendationer om hur man öppnar ett konto på Amazon på ett korrekt och professionellt sätt .

 

Utbildning Det första steget är att vid start av verksamhet på plattformen som behöver omfattande stöd i hanteringen av försäljning, logistik, integration och administrativa och juridiska aspekter som gäller på Amazon. Utbildningsområde.